background
English (United Kingdom)Romana (Romania)
Kings Tournament - 7th edition
Runda 1 pe 07.10.2013 la 15.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
2 GM Radjabov Teimour 2723 1/2 GM Ponomariov Ruslan 2751 5
3 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 0-1 GM Caruana Fabiano 2779 4
1 GM Wang Hao 2733 Bye 0
Runda 2 pe 08.10.2013 la 15.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
5 GM Ponomariov Ruslan 2751 1/2 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 3
1 GM Wang Hao 2733 1/2 GM Radjabov Teimour 2723 2
4 GM Caruana Fabiano 2779 Bye 0
Runda 3 pe 09.10.2013 la 15.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
3 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 - GM Wang Hao 2733 1
4 GM Caruana Fabiano 2779 - GM Ponomariov Ruslan 2751 5
2 GM Radjabov Teimour 2723 Bye 0
Runda 4 pe 10.10.2013 la 15.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
1 GM Wang Hao 2733 - GM Caruana Fabiano 2779 4
2 GM Radjabov Teimour 2723 - GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 3
5 GM Ponomariov Ruslan 2751 Bye 0
Runda 5 pe 11.10.2013 la 15.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
4 GM Caruana Fabiano 2779 - GM Radjabov Teimour 2723 2
5 GM Ponomariov Ruslan 2751 - GM Wang Hao 2733 1
3 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 Bye 0
Runda 6 pe 12.10.2013 la 15.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
5 GM Ponomariov Ruslan 2751 - GM Radjabov Teimour 2723 2
4 GM Caruana Fabiano 2779 - GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 3
1 GM Wang Hao 2733 Bye 0
Runda 7 pe 13.10.2013 la 15.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
3 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 - GM Ponomariov Ruslan 2751 5
2 GM Radjabov Teimour 2723 - GM Wang Hao 2733 1
4 GM Caruana Fabiano 2779 Bye 0
Runda 8 pe 14.10.2013 la 15.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
1 GM Wang Hao 2733 - GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 3
5 GM Ponomariov Ruslan 2751 - GM Caruana Fabiano 2779 4
2 GM Radjabov Teimour 2723 Bye 0
Runda 9 pe 15.10.2013 la 15.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
4 GM Caruana Fabiano 2779 - GM Wang Hao 2733 1
3 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 - GM Radjabov Teimour 2723 2
5 GM Ponomariov Ruslan 2751 Bye 0
Runda 10 pe 16.10.2013 la 13.30
SNr. Nume Rtg Rez. Nume Rtg SNr.
2 GM Radjabov Teimour 2723 - GM Caruana Fabiano 2779 4
1 GM Wang Hao 2733 - GM Ponomariov Ruslan 2751 5
3 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2674 Bye 0