background
English (United Kingdom)Romana (Romania)

Turneul Regilor ROMGAZ

In memoriam Elisabeta Polihroniade

Edi?ia a XII-a, Bucure?ti 19-21 noiembrie 2018

Regulamentul competi?iei

       În cele trei zile de joc vor avea loc dou? evenimente, A ?i B:

A – 2 turnee de ?ah rapid: în turneul 1 vor fi 4 juc?tori iar în turneul 2 vor fi 4 juc?toare.

B – 2 turnee de ?ah blitz: în turneul 1 vor fi 4 juc?tori iar în turneul 2 vor fi de asemenea 4 juc?toare.

 

Sistemul de joc ?i num?rul de runde

  1. Turneele se vor juca în sistem round robin tur-retur. Astfel, fiecare participant va juca 6 partide.
  2. Turneele se vor juca în sistem round robin dublu tur-retur. Astfel, fiecare participant va juca 12 partide.

 

Timpul de joc

       ?ah rapid: pentru toat? partida 15 minute plus un increment de 10 secunde începând cu prima mutare.

       Blitz: pentru toat? partida 3 minute plus un increment de 2 secunde începând cu prima mutare.

 

Timpul de întârziere

       Timpul de întârziere pentru juc?tori din momentul startului rundei este zero. Dac? juc?torul nu este la masa de joc în momentul în care arbitrul d? startul rundei, juc?torul va pierde partida prin forfait. Dac? arbitrul va observa juc?tori care nu sunt a?eza?i la masa de joc, va c?uta care este cauza întârzierii ?i va lua m?surile necesare (dac? exist? o cauz? extraordinar?, startul partidei va fi întârziat pentru partida respectiv?).

 

Orarul evenimentului

Luni, 19.11.2018, ora 1400 tragerea la sor?i

Luni, 19.11.2018, începând cu ora 1500, primele trei partide ale turneului A (turul ?ahului rapid)

Ma?i, 20.11.2018, începând cu ora 1500, urm?toarele trei partide ale turneului A (returul ?ahului rapid)

Miercuri, 21.11.2018, începând cu ora 1300, partidele turneului B

 

       Toate partidele se vor juca în Aula Universit??ii Politehnice Bucure?ti.

 

 

 

Tragerea la sor?i

       Pentru turneele Round Robin vor fi aplicate urm?toarele proceduri: cei 4 juc?tori/juc?toare (în ordine descresc?toare, de la cel mai bine clasificat în jos) vor trage la sor?i numerele de start. În turneul de Blitz, juc?torii vor men?ine aceast? ordine dar vor avea culorile inversate fa?? de turneul de ?ah Rapid. Prin acest sistem, to?i juc?torii vor juca 9 runde cu piesele albe ?i 9 runde cu piesele negre.

 

Criteriile de departajare pentru turneele A ?i B

       Pentru fiecare turneu (A ?i B), dac? doi sau mai mul?i juc?tori termin? cu acela?i num?r de puncte, locul în clasamentul final va fi determinat aplicând urm?toarele criterii de departajare, secven?ial (a), apoi (b) ?i apoi (c):

(a)   Rezultatul direct sau mica diagram?

(b)   Num?rul mai mare de victorii

(c)   Sonneborn-Berger

       Dac? egalitatea persist? dup? aplicarea tuturor criteriilor, o partid? “sudden death” va decide locul mai bun.

       Regulile pentru partida “sudden death”: se va juca o singur? partid? în care albul prime?te 4 minute iar negrul 5 minute. În cazul remizei, juc?torul cu piesele negre va fi declarat câ?tig?tor.

       Tragerea la sor?i a culorii la partida “sudden death”: juc?torul mai bine clasificat (Elo la ?ah clasic) va trage un bilet din cele dou? (numerotate cu 1 ?i 2). Dac? va trage num?rul 1 va alege culoarea în partida “sudden death”. Dac? va trage bile?elul cu num?rul 2, oponentul s?u va alege culoarea.

 

Diagrama final? ?i stabilirea câ?tig?torului

       Diagrama final? a turneului (turneele A+B) va fi determinat? de locul în clasamentul final al turneului A plus locul în clasamentul final al turneului B. În cazul egalit??ii, prioritate va avea cel mai bine clasat în turneul A (?ahul rapid). Juc?torii primesc: 4 puncte pentru locul I, 3 puncte pentru locul II, 2 puncte pentru locul III ?i 1 punct pentru locul IV.

       De exemplu, dac? în clasamentele finale juc?torul X ocup? locul II în turneul A ?i locul I în turneul B, el va primi 7 puncte (3+4=7). Dac? juc?torul Y ocup? locul I în turneul A ?i locul II în turneul B, el de asemenea va primi 7 puncte (4+3=7). Astfel, în diagrama final? a turneelor A+B juc?torul Y va ocupa pozi?ia I deoarece a avut o mai bun? clasare în turneul A de ?ah rapid.

       Premiile se vor acorda strict în ordinea clasamentului final, f?r? a se împ?r?i dup? sistemul Hort, în cazul egalit??ii de puncte.

 

Telefoane mobile ?i alte dispozitive electronice

       Este complet interzis ca juc?torii s? aduc? vreun dispozitiv electronic în sala de joc: telefoanele vor trebui s? fie date arbitrului înainte de a intra în sala de joc. Spectatorii, oficialii sau oricare alt? persoan? care are acces în sala de joc va trebui s? respecte aceast? procedur?.

 

Media

       Doar persoanele acreditate au permisiunea de a face fotografii pe parcursul întregii runde. Fotografierea cu blitz este permis? doar în primele 3 minute ale rundei la ?ah rapid ?i în primul minut al rundei de blitz.

 

     Arbitru ?ef                                    Arbitru Adjunct                             Pre?edinte Turneu

IA Faiq Gasanov                IA Radu-C?t?lin Chiril?                         Dan Gab?r